Yerden Isıtma Sistemleri Alanya Antalya

 Isınan hava yukarıya doğru hareket eder. Bu gerçeğe bağlı kalınarak yerden ısıtma sisteminin radyatörlü sisteme nazaran neden daha konforlu olduğu kolayca anlaşılabilir. Radyatörlü sistemde sıcaklık baş hizasından yukarıya tavana doğru çıkar ve daha sonra soğuyup aşağıya doğru ayak seviyesine soğuk bir esinti hissedilecek şekilde hareket eder. Diğer taraftan yerden ısıtma sistemi ile kişilerin ayak, vücut ve başında hoş bir sıcaklık hissetmesine sebeb olur. Yukarıya doğru yoğun olmayan hafif bir hava hareketi oluşturduğundan dolayı toz tanelerinin ortama yayılmasını önemli ölçüde azaltmakta dolayısıyla astım ve alerji hastaları açısından konforlu bir ortam sunmaktadır.

Döşeme dengeli bir ısı dağılımı ve termostatın sağladığı etkin sıcaklık kontrolü sayesinden oda sıcaklığı konfor seviyesini bozmadan ortalama 1-2 derece azaltabilir. Böylelikle ısı gereksiniminde %10-20 arasında azalma olmakta ve bunun sonucunda ekonomik ve çevresel kazanım elde edilmektedir.

Şehir şebeke elektriğine bağlanarak beslenmesinden ibaret oluşu ile uzmanlık ve ustalık gerektirmeyen kolay bir erişimdir. Isıtma sistemi döşeme altına gizlendiğinden mobilyaların konumunu ve iç mimari tasarımı açısından farklı çözümler üretilmesine yardımcı olmakta, yer işgal eden ve çoğu zaman görüntüyü bozan radyatörlere gereksinim kalmamaktadır.

 • Montajı çok kolay
 • Su damlama riski yok
 • Gözden uzakta döşeme altında
 • Her oda kendi termostatı sahip
 • En yüksek seviyede rahatlık
 • Düşük enerji ve yeterli ısı
 • Servis gerektirmez

 • Uygulama:

 • Her türlü seramik ve ahşap döşeme altına
 • Duvarlara ve tabana döşenmesi
 • Her türlü mermer ve taş döşeme altına
 • Beton zemin altına
 • Laminat parke altına

 • Uygulanan alanlar:

 • Yeni binalarda
 • Restorasyonlarda
 • Ofislerde
 • Mağazalarda
 • Eğlence merkezlerinde

 • Puslu Aynalar Son:

  Elektrikli ayna ısıtıcıları sayesinde ıslak kesimlerde ki aynalarınızdaki puslanmayı sonverir. Panelin kalınlığı 0.4mm kalınlıkta ve gayet çok kolay montajı vardır. Dış kısmının daki yapışkan kısmı çıkartıp direkt olarak aynan arkasına yapıştırılır.

  Her bir panelin 3-5 dakika gibi bir sürede 30 dereceye kadar ısıtır. Aynadaki zemin ısısı limiti 45 dereceye kadar sınırlıdır. Panel ısıtıcı kabloları normal elektrik ampulünün bağlandığı kablodan beslenir . elektriği açtığınızda otomatik olarak ta ayna ısıtıcınız çalışır. Bu sistem sadece ayna ısıtıcısıdır. Banyo ısıtmak için kullanılmaz.

  SIKCA SORULAN SORULAR:

  S: Kurulum maliyeti ne kadardır?
  C: Sistemin kurulum maliyeti oda büyüklüğüne, kullanılabilir alana ve seçilen sistem tipine (ana ısı kaynağı yada yedek ısı kaynağı oluşuna göre) bağlıdır.

  Örnek:5 m² lik bir banyo için yaklaşık olarak 4 m² devimatTM ve 1 adet deviregTM termostat gereklidir.Tam olarak gerekli olan ısıtma kapasitesi ve kullanılacak ekipmanlarla ilgili olarak DEVITM bölge bayileri ile temasa geçilmelidir.

  DEVI elektrikli yerden ısıtma sistemlerinin malzeme ve kurulum maliyetleri geleneksel ısıtma sistemlerine gore daha ucuzdur.Uygulama alanı büyüdükçe birim m² maliyeti küçülecektir.

  S: Ne kadar enerji harcar?
  C: Harcanan enerji, tesisatın görevi ve binanın/odanın ısı kaybı ile direkt olarak ilgilidir.İstenilen konforu, minumum enerji harcayarak sağlayabilmek için devireg 550 termostatı tavsiye etmekteyiz.

  Örnek:Türkiye'de iyi izoleli bir binanın ısıtılması için bir sezonda gerekli olan enerji yaklaşık 100 kWh/ m² civarındadır.

  S: Elektrikle ısınmak küçük bir servete mal olmuyor mu?
  C: Elektrik fiyatalarına etki etmek gibi bir yeteneğimiz yok, fakat devireg 550 gibi dizayn ettiğimiz ürünlerimizle yardımcı olacabileceğimize eminiz.DEVİ akıllı yerden ısıtma sistemleri sadece sizin istediğiniz konfor şartlarını yaratmak için gerekli olan enerjiyi harcar.

  Örnek:Ek ısıtma için (sadece döşeme ısıtılması) gerekli olan enerji harcanımı toplam ısıtma için gerekli olan harcanımın yarısı kadardır.Dolayısı ile diğer ısıtma için gerekli olan enerji harcanımı kadar ek bir enerji tassarufu sağlanmış olunmaktadır.

  Toplam ısıtma için, senelik gerekli olan enerji sarfiyatı (yukarıda verilen örnekte olduğu gibi) ısıtma ihtiyacının olduğu zamana gore kWh olarak belirlenmelidir.

  S: Elektrikli yerden ısıtma sisteminin diğer ısıtma sistemleri ile karşılaştırılması nasıldır?
  C: Değişik ısıtma sistemleri karşılaştırılırken sistemin tüm maliyetleri karşılaştırılmalıdır (yaygın olarak yapıldığı gibi sadece enerji sarfiyatı için gerekli maliyetler karşılaştırılmamalıdır).Sistemler karşılaştırılırken;

 • sistemin tüm satın alma maliyetleri
 • sistemin tüm kurulum maliyetleri
 • sistemin kullanım ömrü
 • senelik bakım ve onarım masrafları
 • kWh veya GJ cinsinden enerji sarfiyatı
 • amortisman

 • Yukarıdaki parametrelere göre yapılan bir karşılaştırma sonucunda, elektrikli yerden ısıtma sisteminin üstün yanlarını göreceğinize eminiz.

  S: Elektrikli yerden ısıtma güvenli midir?
  C: Elektrikli yerden ısıtma sistemlerinin müstakil evler, apartman daireleri ve diğer binalarda kullanımının güvenli olduğu yerel onay kuruluşlarınca onaylanmıştır. Güvenlik, yerden ısıtma kablolarının yüksek kaliteli, güvenilir imalatı ve standartlara gore yapılan montajı ile garanti altına alınmıştır.

  Isıtıcı kablo damarları ilk once izole edilmiş izolenin üzeri daha sonra da topraklama olarak kullanılan ekranla kaplanmıştır ve en son olarak dış ortama dayanıklı malzeme ile izole edilmiştir.Topraklamanın, birçok ülkede 30 mA kaçak akım rölesine bağlanması şart koşulmuştur.

  DEVITM ürünleri, elektrikli yerden ısıtma kabloları için varolan uluslararası standartlara gore dizayn ve imal edilmiştir.

  Elektrik tesisatı, uygulama yapılan ülkenin inşaat ve elektrik tesisatı ilgili standartları dikkate alınarak yapılmaktadır.Böylece elektrikli yerden ısıtma sistemleri bina içi ve dışı uygulamaları için daha güvenilir hale gelmektedir.

  Elektrikli yerden ısıtma systemi kuzey-batı Avrupa ülkelerinde 30 yılı aşkın zamandır yaygın olarak kullanılmaktadır.

  S: Elektrikli yerden ısıtma ıslak odalarda kullanılabilir mi?
  C: Evet! DEVI kabloları ve hasırları su geçirmezdir ve üretim süresince yüksek voltajla test edilmektedir. Farklı bir testte de kablo veya hasır saatlerce bir su havuzunun içinde bekletilerek test edilmektedir. DEVITM kabloları, elektriksel koruma ve topraklama için bir zırhla kaplanmıştır.

  Ek güvenlik önlemi olarak, birçok ülkede kaçak akım rölesi kullanımı evlerin elektrik tesisatında zorunlu hale getirilmiştir.

  S: DEVITM yerden ısıtma sistemleri sadece beton döşemelerde mi kullanılabilir?
  C: DEVITM yerden ısıtma sistemlerinin üzerinde her tür döşeme kaplaması kullanılabilir. Linolyum ve ağaç sık kullanılan malzemelerdir. Döşeme malzemeleri için maksimum ısı dayanımı 0,125 m² ºC/W dir, bu da yaklaşık olarak 30 mm ahşap döşeme kaplamasının direnci ile aynıdır. Döşeme malzemesi dayanımı ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için üretici firma ile görüşülmelidir.

  S: Özel bir yapıştırıcı ya da beton malzemesi kullanmak gerekli midir?
  C: Tadilatlarda (eski döşemenin üzerine yeni döşeme kaplanması): En yaygın yöntem mevcut döşemenin üzerine serilen kablo veya hasırı tamamen örtecek kalınlıkta, plastik katkı malzemeleri ile takviye edilmiş elastikiyeti ve kalitesi yüksek yapıştırıcı kullanmaktır. Bu yöntemle yeni döşeme kalınlığı minumuma indirilmiş olunacaktır. Uygulamalarla ilgili daha detaylı bilgi için satıcı firma veya en yakın bayimizle görüşülmelidir.

  Yeni yapılar için:
  Hiçbir ek harcamaya gerek yoktur, sadece kablonun veya hasırın her tip betonun içine döşenmesi yeterlidir. Bayilerimiz ısı kaybı hesabı yaparak gerekli olan kablo uzunluğu veya hasır alanını tespit etmek için yardımcı olacaklardır.

  S: Ne kadar kurulu güç gerekmektedir?
  C: Teorik olarak, hesaplanan ısı kaybının ısıtma sistemi ile karşılanması gerekmektedir. Yerden ısıtma sistemlerinin ataletinden dolayı hesaplanan teorik ısı kaybından %30 fazla bir kurulu güç seçilmesini tavsiye etmekteyiz. Termostat kontrolünden dolayı bu seçim daha fazla enerji harcamayacak, sadece sıcaklık daha hızlı yükselecektir. 60W/m² kurulu güç, yürünebilir sıcak döşemeyi sağlayan ek/konfor ısıtması için yeterlidir.Kaliteli bir yerden ısıtma tesisatı, döşeme sıcaklığının her noktada aynı olmasını sağlamalı, çok soğuk veya çok sıcak alanların oluşmasını engellemelidir.Tadilatlar için kullanılan hasırlarımız bu şartı sağlamaktadır ve 5 cm derinlikte 20 cm aralıklarla döşenebilmektedir.

  S: Ana ısıtma sistemi olarak kullanılabilir mi?
  C: Evet! Hesaplanan ısı kaybı değeri yaklaşık 130 W/m² nin altındaki yapılarda ana ısıtma sistemi olarak kullanılabilir. Bu değeri aşan yapılarda, yapının izolasyonun güçlendirilmesi veya döşeme sıcaklığının arttırılarak ek/konfor ısıtması olarak kullanılmasını önermekteyiz. Bölgenizdeki DEVITM bayileri bu konuda sizlere yardımcı olacaklardır.

  S: Ne kadar izole yapılmalıdır?
  C: Binaların çatı ve duvarlarının izole edilmesi, enerji tasarrufu açısından tüm ısıtma sistemlerinde çok önemlidir.Özellikle yerden ısıtma sistemlerinde döşemenin izole edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. İzolasyonsuz bir binada ısı kayıpları yaklaşık %30 civarındadır. Güncel Danimarka yapı standartlarına göre,150 mm polistiren (0,04 W/mºC) ile izoleli bir yapıda bu oran sadece %4 dür.Bundan dolayı yapılarla ilgili varolan tüm normlar, binalardaki izolasyonun önemi dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmeli ve hızla geliştirilmelidir.

  S: Eğer kablonun çalışması durursa ve kabloyu çıkaramazsam, boşuna mı para harcamış olacağım?
  C: Bonelike tariflenildiği gibi kurulan DEVITM sistemlerinde (ısıtma kablosu veya hasırı) herhangibir arızanın meydana gelmesi çok uzak bir ihtimaldir.Eğer herhangibir arıza meydana gelirse genel kural bu arızanın çivi veya delik gibi bir mekanik dış etki ile meydana gelebileceğidir.Bu durumda, arızanın meydana geldiği yerin üzerindeki beton kırılır ve kabloya ulaşılır, daha sonra hatanın olduğu yer kesilerek kabloların sonları, özel tamir seti kullanılarak güvenli bir şekilde birleştirilir ve izole edilir. Bu işlem çok basit, güvenli ve çok kısa zaman alacak bir işlemdir.

  Eğer ürünlerle ilgili herhangibir hata meydana gelirse devimatTM ve deviflexTM ısıtma kablolarının 10 yıl, deviregTM tam-elektronik termostatlarının 2 yıl DEVITM garantisi altında olduğu unutulmamalıdır. Bazı zor arızalarda arızanın yerini bulabilmek için devitectorTM cihazı kullanılır (elektrikli ısıtma kabloları için arıza bulucu cihaz).

  Meydana gelebilecek hertürlü arıza ve şikayet için DEVITM yetkili bayileri ile temasa geçilmelidir. Normal ve güvenli çalışan sistemin tekrar kurulması için bayilerimiz yardımcı olacaklardır.

  S: Zararlı elektro-manyetik alan var mıdır?
  C: Tüm elektrikli ekipmanların elektro-manyetik alanları vardır (EMA). Yerden ısıtma kablolarının, ölçülen eloktro-manyetik alan değerleri bir PC ekranının yaydığı elektro-manyetik alan değerinden 10 kat daha azdır.Bu değerler kabuledilebilir hijyenik değerlerin çok altında değerlerdir.

  Ayrıca, DEVITM ısıtma sistemlerinin standartları nötrlü ikiz iletken kablo kullanılarak, zaten çok az olan elektro-manyetik alan %10 daha azaltılmıştır. Elektro-manyetik alan değerleri ile ilgili tüm bilgileri bayilerimizden öğrenebilirsiniz.

  S: Sıcaklık değerleri nedir?

  1. Odanın?
  İsteğinize göre daha yüksek veya düşük değerlerde olabilir, normal olarak 20°C konfor şartıdır.

  2. Döşemenin?
  22-27°C arası konfor değerleridir. Ancak birçok insan, banyo döşemelerinde daha yüksek sıcaklık değerlerini tercih eder. Bazı Avrupa ülkelerinde, insanların konforu için döşeme sıcaklık değerlerine beton döşemeler için 28°C, ahşap döşemeler için 27°C sınırı getirilmiştir. Bizim ürünlerimiz bu değerleri sağlamaktadır.

  3. Kablonun?
  Normal olarak 30-45°C civarlarındadır. (Onaylanmış normlara göre,izin verilen en yüksek çalışma sıcaklığı 65ºC dir.)

  S: Parmaklarımın ucunda mı yürüyeceğim?
  C: Hayır.Bu düşünce, iyi kontrol edilemeyen ve düzgün sıcaklık dağılımı olmayan sulu yerden ısıtma sistemleri için varolan eski bir düşüncedir. Isıtma borularının nerelere yerleştirildiğini eskiden hissedebiliyordunuz fakat bu durum iyi dizayn ve uygulama yapılmış yerden ısıtma sistemleri için geçerli değildir.Güncel standartlarda, insanın başı hizarında ki sıcaklığın döşeme sıcaklığından en fazla 7-8°C kadar daha düşük olması gerektiği tavsiye edilmektedir.

  S: Sistemi kim döşeyecek?
  C: Sistemi döşemek için yerel DEVITM temsilcilikleri ve biz, gerekli eğitimleri almış, sistemi güvenle kurup çalıştırabilecek teissatçiları önerebiliriz.

  S: Sistemi kendim kurabilir miyim ?
  C: devimatTM ısıtma hasırlarını kendiniz çok rahat serebilirsiniz fakat, güvenli ve doğru çalışan bir sistem için ana elektrik bağlantısını daima elektrikçinin yapması gerekmektedir. DeviflexTM ısıtma kablolarının ise profosyanel tesisatçılar tarafından döşenmesini tavsiye etmekteyiz. (Bu konuda ulusal düzenlemeler dikkate alınmalıdır).

  S: Sistemin ömrü ne kadardır?
  C: DEVITM, yaklaşık 40 yıldır ısıtma kablosu üretmektedir ve sistemin ömründen dolayı meydana gelen herhangibir arıza ile karşılaşılmamıştır. Labratuarlarda yapılan testlerde kablo ömrünün en az 50 yıl olduğu tesbit edilmiştir. Basitçe, elektrikli yerden ısıtma kablolarının ömrü evlerin elektrik tesisatı için kullanılan kablolar kadardır diyebiliriz.

  S: Yerden ısıtma sistemi sağlıklı mıdır?
  C: Evet Yerden ısıtma sistemi temiz ve sağlıklıdır çünkü; döşemede ısınan hava yukarıya doğru yükselmektedir. Geleneksel radyatörlü ısıtma sistemlerinde ise hava odanın içinde sirkülasyon yapmaktadır. Bu yüzden mekan içindeki toz hareketleri çok daha fazla ve hızlıdır. Yerden ısıtma sistemleri, bu sebeplerden dolayı alerji ve astım hastaları için, birçok ülkede tavsiye edilen bir sistemdir.

  S: Manuel olarak açıp kapatabilir miyim?
  C: Evet.Eğer uzun bir yaz tatiline çıkıyorsanız, manuel olarak sistemi kapatabilirsiniz.Fakat, döndüğünüzde tekrar manuel olarak sistemi çalıştırmalısınız.

  S: Çevreci midir?
  C: DEVITM yerden ısıtma sistemi, doğru ısıl konfor ve düzenli ısıl dağılımı ile, enerjiyi geleneksel radyatörlü ısıtmaya göre daha yüksek verimli kullanır.Yeni geliştirilen zaman ayarlı akıllı deviregTM termostatlarla verim arttırılmıştır.Bu sebeplerden dolayı DEVITM yerden ısıtma sistemleri yaklaşık olarak 10-15% daha az enerji kullanarak, geleneksel radyatörlü ısıtma sistemlerinin sağladığı konfor şartlarını sağlayabilir ve bunu yaparken çevreye de hiç zarar vermez. Elektrik, coğrafik koşullara göre farklı yöntemler (rüzgar, güneş ve hidrolik enerji) kullanılarak elde edilebilen temiz ve çevreci bir enerjidir.

  Her neye ihtiyacınız var ise:

  İç cepe dekorasyonu, iç cepe boya, kartonpiyer, saten alçı, alçı sıva, mutfak dolapları, banyo dolapları, duş kabinler, banyo dizayn, banyo aksesuvarları, güneş enerji sistemleri, fayans seramik döşeme, ahşap döşeme, taş döşeme, yerden ısıtma sistemleri, ayna ısıtma sistemleri, laminat parke, elektrik tesisatı, su tesisatı, yüzme havuzu bakım tamiri, yüzme havuzları, ses izolasyonu, temel izolasyonu, su izolasyonu, çatı izolasyonu, mantolama, pvc boru, gri boru, beyaz boru, pvc kapı ve pencere sistemleri, pvc panjur sistemleri, pvc kayar kapı sistemleri, çelik kapı sistemleri bakım ve montajı. Asma klozetler, mermer döşeme, mermer silimi ve cılası, hırdavat malzemeleri, kilitler, çilingir hizmetleri, kaynakçı, kaynak çatı aktarma ve dekoratif çatı sistemleri, polisan boya, armatörler, şömine, şömine bakımı, dış cepe, dış cepe kaplamaları, bahçe duvarı, ferforje, bahçe düzenleme, temizlik malzemeleri, teknik servis, banyo dekorasyon, mutfak, hortum, bahçe hortumları, yağmur suyu, kara sıva, sıva, marangozluk amerikan kapı, çerçeve, dekoratif resim çerçeveleri, yağlı boya tablolar, tadilat, taahhüt.